Lakeuden ALK-Rakennus Oy:n » Asiakasrekisterin tietosuojaseloste

 

ASIAKASREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE


Henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.
Päivitetty 14.9.2020

 

1. REKISTERIN YLLÄPITÄJÄ


Lakeuden ALK-Rakennus Oy

 

2. REKISTERIASIOIDEN YHTEYSTIETO


Lakeuden ALK-Rakennus Oy:n asiakaspalvelu email ari.latva-kokko(at)netikka.fi

 

3. REKISTERIN NIMI


Asiakasrekisteri

 

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE JA TARKOITUS


Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yrityksen oikeutettu etu asiakassuhteen ja/tai sopimuksen täytäntöönpaneminen.

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:

asiakassuhteemme hoitaminen,
Käytämme manuaalista sekä automaattista profilointia tunnistamaan rekisteröityjen henkilöprofiileja, verkkokäyttäytymistä ja hankintahistoriaa. Käytämme näitä tietoja markkinoinnin kohdentamisessa ja palvelujen kehittämisessä.

 

5. MITÄ TIETOJA KÄSITTELEMME?


Käsittelemme asiakasrekisterin yhteydessä seuraavia asiakkaan tai muun rekisteröidyn henkilötietoja:

rekisteröidyn perustiedot kuten nimi,;
rekisteröidyn yhteystiedot kuten sähköpostiosoite*, puhelinnumero*, osoitetiedot;
yritystä/yhdistystä ja yrityksen/yhdistyksen yhteyshenkilöitä koskevat tiedot kuten y-tunnus, yhdistysrekisterinumero ja yhteyshenkilöiden nimet* sekä yhteystiedot*;
asiakkuutta ja sopimusta koskevat tiedot kuten tiedot menneistä ja voimassaolevista sopimuksista sekä tilauksista, muut asiointitiedot, kuten sähköiset laskutustiedot sekä sähköinen viestintä;
henkilöprofiili ja verkkokäyttäytyminen.


Tähdellä merkittyjen henkilötietojen antaminen on edellytys sopimussuhteemme ja/tai asiakassuhteemme syntymiselle. Ilman tarvittavia henkilötietoja emme voi toimittaa tuotetta ja/tai palvelua.

 

6. MISTÄ SAAMME TIETOJA?


Saamme tietoja ensisijaisesti rekisteröidyltä(asiakkaalta) itseltään.

Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja käyttötarkoituksia varten myös julkisesti saatavilla olevista lähteistä ja viranomaisilta tai muilta kolmansilta osapuolilta saatujen tietojen perusteella sovellettavan lainsäädännön rajoissa. Tällainen tietojen päivittäminen suoritetaan manuaalisesti tai automaattisin keinoin.

 

7. MITEN SUOJAAMME TIEDOT JA MITEN PITKÄÄN NIITÄ SÄILYTÄMME?


Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein suojattuja.

 

8. MITKÄ OVAT SINUN OIKEUTESI REKISTERÖITYNÄ?


Rekisteröitynä sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista. Sinulla on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi tai muuttaa sitä.

Rekisteröitynä sinulla on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Erityisistä henkilökohtaisista syistä sinulla on oikeus myös vastustaa itseesi kohdistuvaa profilointia ja muita käsittelytoimia silloin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on meidän välisemme asiakassuhde.

 

9. KEHEN VOIT OLLA YHTEYDESSÄ?


Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti.

 

10. REKISTERISELOSTETTA KOSKEVAT MUUTOKSET


Lakeuden ALK-Rakennus Oy varaa oikeuden muuttaa rekisteriselosteen sisältöä ilmoittamatta tästä erikseen rekisteröidylle(asiakkaalle).
Rekisteröidyn(Asiakkaan) vastuulla on tutustua rekisteriselosteen sisältöön tarvittaessa.